กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณปากซอยชยางกูร 2.1_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณปากซอยชยางกูร 2.1_08/08/2562


กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณปากซอยชยางกูร 2.1_08/08/2562

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณปากซอยชยางกูร 2.1

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชยางกูร 2-18 ถ.สุขาสงเคราะห์ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ โลตัส

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน