กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณสามแยกกุดโง้วก้างปลา_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณสามแยกกุดโง้วก้างปลา_08/08/2562


กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณสามแยกกุดโง้วก้างปลา_08/08/2562

กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดเจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณสามแยกกุดโง้วก้างปลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านก้างปลา กุดโง้ว ท่าข้าม โพนกุดแพ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 08/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน