กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล _08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล _08/08/2562


กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล _08/08/2562

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล

จ.อุบลราชธานี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านดอนโทน , บ้านดอนทับช้าง , บ้านดอนใหญ่ , บ้านคำนามูล , ต.ขุหลุ ,

บ้านดอนหมากมาย , บ้านแพง , บ้านม่วงเดียด ต.คำเจริญ ต.นาพิน  อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 08/08/2562  เนื่องจากมีอุปสรรคหน้างานท่อที่ซ่อมคอยข้างอยู่ลึก 

เลื่อนขึ้นข้างบน