กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันอังคารที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันอังคารที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันอังคารที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 13-08-2019 08:00 ถึง 14-08-2019 12:00
สาเหตุ : เพื่อตัดประสานท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำหนองกลางดงไปสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) ขนาด ๑,๑๐๐ มม. เพื่อหลีกเลี่ยงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกหนองแขวะ (สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข ๗)
พื้นที่ปฏิบัติการ : แยกหนองแขวะ
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ๑. ถนนชัยพรวิถี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ ซอยชัยพรวิถี ๑ ถึงซอย ๑๑ ๒. ถนนชัยพรวิถี ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ ซอยชัยพรวิถี ๒ ถึงซอย ๔ ๓. ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ ซอยสุขุมวิท ๓๑ ถึงซอย ๕๓ ๔. ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ ซอยสุขุมวิท ๑๘ ถึงซอย ๔๘ ๕. ตะเคียนเต
รายละเอียดเพิ่มเติม : จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ และในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังในเรื่องน้ำขุ่นด้วย
สอบถามได้ที่ : โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๒-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

เลื่อนขึ้นข้างบน