กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณซอยเพชรเกษม 128_07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณซอยเพชรเกษม 128_07/08/2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณซอยเพชรเกษม 128_07/08/2562

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณซอยเพชรเกษม 128

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เพชรเกษม จากไฟแดงอ้อมน้อย ถึงไฟแดง เพชรเกษม 130 โรงพยาบาลวิชัยเวช

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการเวันที่ 07/08/2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันที่ 08/08/2562

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน