กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดสูบน้ำแหลมพยอม ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด_07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดสูบน้ำแหลมพยอม ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด_07/08/2562


กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดสูบน้ำแหลมพยอม ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด_07/08/2562

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดสูบน้ำแหลมพยอม ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สาขาโพนทอง(ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนท.แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน