กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ มบ.แม่ริมกรีนวัลเลย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ มบ.แม่ริมกรีนวัลเลย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_07/08/2562


กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ มบ.แม่ริมกรีนวัลเลย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_07/08/2562

กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ มบ.แม่ริมกรีนวัลเลย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.แม่ริมกรีนวัลเลย์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.30 น. ของวันที่ 07/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน