กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสามแยกท่างไปเขาน้อย ม.6 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี _07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสามแยกท่างไปเขาน้อย ม.6 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี _07/08/2562


กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสามแยกท่างไปเขาน้อย ม.6  ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี _07/08/2562

กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณสามแยกท่างไปเขาน้อย ม.6  ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.6- ม.10 ต.เขาช่องโกรน ต.อิมุย ต.อิแล , ม.1- ม.6 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 07/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน