กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง

แจ้งข่าวปิดน้ำ :
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านบัว บ้านวัด บ้านศรีไค บ้านแมด บ้านแขม บ้านหวาง บ้านโพธิ์ใหญ่ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 7/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน