กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งจะต้องตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งจะต้องตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมด


กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งจะต้องตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมด

แจ้งข่าวปิดน้ำ :       

กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งจะต้องตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมด

จากดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้  พื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาทุ่งสง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 7/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน