กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ตรงข้ามสมาคมพุทธธรรม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ตรงข้ามสมาคมพุทธธรรม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร


กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ตรงข้ามสมาคมพุทธธรรม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

แจ้งข่าวปิดน้ำ :
กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ตรงข้ามสมาคมพุทธธรรม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย


จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 7/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน