กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ต.ตลาดเทศบาลตำบลปาย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ต.ตลาดเทศบาลตำบลปาย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ


กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ต.ตลาดเทศบาลตำบลปาย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ต.ตลาดเทศบาลตำบลปาย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ

ให้พื้นที่ ตลาดเทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย


จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.45 น. ของวันที่ 7/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน