กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ACขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าบ้านนายสมบรูณ์ บุญเลิศ 429/1 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ACขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าบ้านนายสมบรูณ์ บุญเลิศ 429/1 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่


กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ACขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าบ้านนายสมบรูณ์ บุญเลิศ 429/1 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ACขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าบ้านนายสมบรูณ์ บุญเลิศ 429/1 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากจั๊วะ ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 7/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน