กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลอง3_7/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลอง3_7/08/2562


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลอง3_7/08/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนเลียบคลอง3

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.7, ม.8, ม.9 ต.ลาดสวาย ฝั่งติดถนนเลียบคลอง3 (เป็นบางส่วน) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 7/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน