กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC -นาด 200 มม. บริเวณร ฝั่งตรงข้ามกับวัดสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร _28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC -นาด 200 มม. บริเวณร ฝั่งตรงข้ามกับวัดสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร _28/07/2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC -นาด 200 มม. บริเวณร ฝั่งตรงข้ามกับวัดสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร _28/07/2562

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC -นาด 200 มม. บริเวณร ฝั่งตรงข้ามกับวัดสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.20 น. ของวันที่ 28/07/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน