**ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ**กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์_28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

**ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ**กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์_28/07/2562


**ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ**กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์_28/07/2562

**ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ**

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์

มีปริมาณลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พ้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาสุรินทร์

-ลดแรงดันลงตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทางการประปาจึงจะสามารถเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติอีกครั้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน