กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.ไอซ์แลน์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์_28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.ไอซ์แลน์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์_28/07/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.ไอซ์แลน์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์_28/07/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้ามบ.ไอซ์แลน์ 4 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อู่ส.ฟ้าสดใส มบ.แกรนด์วิลล์ กุ้งเผา 2 โฮมโปร ไลท์แม๊กซ์ โรงเรียนกีฬาบึงเสนาท

เส้นริมน้ำข้ามไปสะพานพิษณุโลก ต. บางม่วง ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน