กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 300 มม.บริเวณเลยแยกหนองประทีป (ขาเข้าเมือง )_27/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 300 มม.บริเวณเลยแยกหนองประทีป (ขาเข้าเมือง )_27/07/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 300 มม.บริเวณเลยแยกหนองประทีป (ขาเข้าเมือง )_27/07/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 300 มม.บริเวณเลยแยกหนองประทีป (ขาเข้าเมือง )

ถ.เจริญเมือง อ.หนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เจริญเมือง ถึงแยกหนองประทีป แยกนวรัฐ ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง

ตรงข้ามบิ๊กซีดอนจั่น ถ.ต้นขาม 2 ถ.บ้านแพะ ถ.อนุวิถี มบ.มงฟอร์ตวิลล่า   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.00 น. ของวันที่ 27/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน