กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำสะอาดขนาด 400 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง (อบต.เนินแร่)_27/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำสะอาดขนาด 400 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง (อบต.เนินแร่)_27/07/2562


กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำสะอาดขนาด 400 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง (อบต.เนินแร่)_27/07/2562

กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำสะอาดขนาด 400 มม.บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง (อบต.เนินแร่) ถูกรถแม็กโครของงานก่อสร้างทาง

ขุดโดนท่อ  จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.พนัสนิมคม (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน