กปภ.สาขาหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและสภาวะภัยแล้ง_27/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและสภาวะภัยแล้ง_27/07/62


กปภ.สาขาหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและสภาวะภัยแล้ง_27/07/62

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและสภาวะภัยแล้ง บริเวณหน่วยบริการบึงสามพัน

ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จึงไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ำได้เต็มกำลัง จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ซับสมอทอด ,

ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ทั้งนี้ กปภ.สาขาหนองไผ่ จำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ดังต่อไปนี้

- ช่วงแรก เริ่มจ่ายน้ำเวลา 05.00 น. - 10.00 น.

- ช่วงที่สอง เริ่มจ่ายน้ำเวลา 15.00 น. - 21.00 น.

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

เลื่อนขึ้นข้างบน