กปภ.สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test ตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณแม่ข่ายลำพูน_25/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test ตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณแม่ข่ายลำพูน_25/07/2562


กปภ.สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test ตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณแม่ข่ายลำพูน_25/07/2562

กปภ.สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test ตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณแม่ข่ายลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เวียงยอง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันที่ 25/07/2562 เวลา 23.00 น. - 01.00 น. ของวันที่ 26/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน