กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน


กปภ.สาขาน่าน  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

กปภ.สาขาน่าน  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  

จาการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านม่วงตึ๊ด บ้านร้องตอง บ้านท่าน้าว บ้านหนองแดง บ้านหัวนา บ้านนาข่อย อ.ภูเพียง จ.น่าน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น  ของวันที่ 25/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน