กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีมรกตสยาม_24/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีมรกตสยาม_24/07/2562


กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีมรกตสยาม_24/07/2562

กปภ.สาขาบ้านบึง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีมรกตสยาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก ต.สำนักบก ต.หนองบอนแดง ต.หนองหงษ์ ต.หนองตำลึง ต.ดอนหัวฬอ ต.หนองรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันพฤหัสบดีที่ที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 24.30 - 02.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน