กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_27/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_27/05/62


กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_27/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด​ 300​ มม. บริเวณปั๊มน้ำมันเก่า ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี

จ.กำแพงเพชร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 27/05/62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด​ 200​ มม. บริเวณข้างโรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง ต.แสนตอ 

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 27/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน