กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย (บางส่วน)_27/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย (บางส่วน)_27/05/62


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย (บางส่วน)_27/05/62

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย (บางส่วน) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ช่วงเวลา 21.00 น. - 21.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ประปาเทศบาลสมุทรสาคร ได้ดำเนินการซ่อมท่อเมมส่งน้ำประปา ขนาด 1,000 มม.

บริเวณทางคู่ถนนพระราม 2 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.มหาชัย (บางส่วน) 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

โดยคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 26/05/2562

? หากเป็นบริเวณใกล้ตลาดเทศบาลเมืองและวัดโกรกกราก จะเป็นเขตพื้นที่จ่ายน้ำของประปาเทศบาลสมุทรสาคร 

เบอร์โทรศัพท์ของประปาเทศบาลสมุทรสาคร 034-411208 , 034-422804 , 034-411009

เลื่อนขึ้นข้างบน