กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PED ขนาด 225 มม. บริเวณหมู่บ้านเอกธนา ต.ท่าตลาด_27/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PED ขนาด 225 มม. บริเวณหมู่บ้านเอกธนา ต.ท่าตลาด_27/05/62


กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PED ขนาด 225 มม. บริเวณหมู่บ้านเอกธนา ต.ท่าตลาด_27/05/62

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 01.00 น. ของวันอังคารที่ 28 พ.ค. 2562

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PED ขนาด 225 มม. บริเวณหมู่บ้านเอกธนา ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเอกธนา ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 28/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน