กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าปากซอยเทศบาล 42 ข._27/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าปากซอยเทศบาล 42 ข._27/05/62


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าปากซอยเทศบาล 42 ข._27/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าปากซอยเทศบาล 42 ข. ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 27/05/62 (ใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติ เนื่องจากต้องเชื่อมท่อด้วยความร้อน)

กปภ.สาขาบ้านฉางขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน