กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ร้านขายของเก่า _26/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ร้านขายของเก่า _26/05/62


กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  บริเวณ ร้านขายของเก่า _26/05/62

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ ร้านขายของเก่า ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 26/05/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน