กปภ.สาขาห้วยยอด ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.(ท่อส่งน้ำจากท่างิ้ว) บริเวณ หน้าสถานีอนามัยเขาปูน_26/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาห้วยยอด ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.(ท่อส่งน้ำจากท่างิ้ว) บริเวณ หน้าสถานีอนามัยเขาปูน_26/05/2562


กปภ.สาขาห้วยยอด ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.(ท่อส่งน้ำจากท่างิ้ว) บริเวณ หน้าสถานีอนามัยเขาปูน_26/05/2562

กปภ.สาขาห้วยยอด ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.(ท่อส่งน้ำจากท่างิ้ว) บริเวณ หน้าสถานีอนามัยเขาปูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขาปูน เทศบาลตำบลห้วยยอด ต.ทุ่งต่อ ต.ห้วยนาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

ซึ่งตอนนี้จะใช้ท่อสำรองอีกเส้น เพื่อทำการจ่ายน้ำ แต่อาจจะทำให้พื้นที่โซนสูง น้ำอาจจะไหลอ่อนหรือไม่ไหล 

เลื่อนขึ้นข้างบน