กปภ.สาขานครพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อวางใหม่ บริเวณ สี่แยกศาลากลางจังหวัดนครพนม_26/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อวางใหม่ บริเวณ สี่แยกศาลากลางจังหวัดนครพนม_26/05/2562


กปภ.สาขานครพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อวางใหม่ บริเวณ สี่แยกศาลากลางจังหวัดนครพนม_26/05/2562

กปภ.สาขานครพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อวางใหม่ บริเวณ สี่แยกศาลากลางจังหวัดนครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนอภิบาลบัชา ตั้งแต่แยกประปาจนถึงสี่แยกนิติพล ถ.บำรุงเมือง ถนนธำรงประสิทธิ์ ถนนสุนทรวิจิตร

จวนผู้ว่าหลังเก่า ถึงลานพญานาค ถนนศรีเทพ ถนนอดุลยทาน ถนนสมุทรบรรหาร โซนหนองแสง   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแจต่เวลา 21.00 - 24.00 น.ของวันที่ 26/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน