กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากทางออกโรงเรียนแพร่พิทักษ์ _25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากทางออกโรงเรียนแพร่พิทักษ์ _25/05/2562


กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากทางออกโรงเรียนแพร่พิทักษ์ _25/05/2562

กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากทางออกโรงเรียนแพร่พิทักษ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกไฟแดง ถ.เจริญเมือง ถึงไทยพาณิชย์ ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน