กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ตรงข้ามมบ.พรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ตรงข้ามมบ.พรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี_25/05/2562


กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ตรงข้ามมบ.พรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี_25/05/2562

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ตรงข้ามมบ.พรพิมาน คลอง 5 ธัญบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ตั้งแต่คลอง 5 ศูนย์เด็กอ่อน ถึงวิทยาลัยการปกครอง และฝั่งตรงข้ามมบ.พรพิมาน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน