กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าวัดศรีมุลเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าวัดศรีมุลเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง_25/05/2562


กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าวัดศรีมุลเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง_25/05/2562

กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าวัดศรีมุลเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 25/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน