กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (ผลกระทบจากการวางท่อระบายขุดโดนท่อประปา) บริเวณทางเข้าคลองโคน _25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (ผลกระทบจากการวางท่อระบายขุดโดนท่อประปา) บริเวณทางเข้าคลองโคน _25/05/2562


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (ผลกระทบจากการวางท่อระบายขุดโดนท่อประปา) บริเวณทางเข้าคลองโคน _25/05/2562

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (ผลกระทบจากการวางท่อระบายขุดโดนท่อประปา) บริเวณทางเข้าคลองโคน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ม.4 ม.5 ม.7 ต.คลองโคน และ ต.ยี่สาร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน