กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกสนามบิน ม.10_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกสนามบิน ม.10_25/05/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกสนามบิน ม.10_25/05/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกสนามบิน ม.10

ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชมจันทร์ ซอยบ้านสวนเฟื่องฟ้า ซอยไข่มุข

ศุภาลัยพรีโม่ แยกแอร์พอร์ต   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน