กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประตูน้ำควบคุมแรงดัน ไม่สามารถจ่ายน้ำลงมาได้ บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองบัวลำภู _25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประตูน้ำควบคุมแรงดัน ไม่สามารถจ่ายน้ำลงมาได้ บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองบัวลำภู _25/05/2562


กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประตูน้ำควบคุมแรงดัน ไม่สามารถจ่ายน้ำลงมาได้ บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองบัวลำภู _25/05/2562

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประตูน้ำควบคุมแรงดัน ไม่สามารถจ่ายน้ำลงมาได้ บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองบัวลำภู 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แม่ข่ายหนองบัวลำภู   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน