กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณซ.กลิ่นปทุมทิพย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร _25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณซ.กลิ่นปทุมทิพย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร _25/05/2562


กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณซ.กลิ่นปทุมทิพย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร _25/05/2562

กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณซ.กลิ่นปทุมทิพย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

จากการดำเนินการดังกล่าว  ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าไฟฟ้าถึง ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน