กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อ PE 225 มม.บริเวณข้างปั๊มเชลล์ บางริ้น_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อ PE 225 มม.บริเวณข้างปั๊มเชลล์ บางริ้น_25/05/2562


กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อ PE 225 มม.บริเวณข้างปั๊มเชลล์ บางริ้น_25/05/2562

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อ PE 225 มม.บริเวณข้างปั๊มเชลล์ บางริ้น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ โรงแรมจันทร์สมธารา ซอยศุภโชค ซอยผู้ใหญ่พงษ์ ซอยพลเดช ซอยวัดป่า

บขส ระนอง ถึง ปั๊มเชลล์บางริ้น   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 11.00 น.ของวันที่ 25/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน