กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าทีโอที_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าทีโอที_25/05/2562


กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าทีโอที_25/05/2562

กปภ.สาขาลำปาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าทีโอที

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านดงไชย บ้านดงม่อนกระทิง ถนนเจริญประเทศ ถนนบุญโยง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน