กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย_25/05/2562


กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย_25/05/2562

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย

ห้าแยกพ่อขุน อ.เมือง จ.เชียงราย  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.19 ม.20 ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน