กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกันตังพิทยากร ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกันตังพิทยากร ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง_25/05/2562


กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกันตังพิทยากร ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง_25/05/2562

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกันตังพิทยากร ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

 

เลื่อนขึ้นข้างบน