กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณแยกอ้อมน้อยตลาดเก้าแสน_25/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณแยกอ้อมน้อยตลาดเก้าแสน_25/05/2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณแยกอ้อมน้อยตลาดเก้าแสน_25/05/2562

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณแยกอ้อมน้อยตลาดเก้าแสน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกอ้อมน้อย-ซอยเพชรเกษม99 , หลังวัดอ้อมน้อยและในซอยไทยการ์เม้น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน