กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ บ้านไทรย้อย _24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ บ้านไทรย้อย _24/05/62


กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง   บริเวณ บ้านไทรย้อย _24/05/62

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง 

บริเวณ บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 24/05/62(รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน