กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 255 มม. บริเวณหน้าวัดประชานิมิตร _24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 255 มม. บริเวณหน้าวัดประชานิมิตร _24/05/62


กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 255 มม.  บริเวณหน้าวัดประชานิมิตร _24/05/62

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 255 มม.

บริเวณหน้าวัดประชานิมิตร เส้น ถ.เลยนาด้วงแยกภูบิดห้วยพอด ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เส้นเลยนาด้วง มบ.ภูบ่อบิด ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน