- กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณ หน้ามบ.กิ่งดาว _24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณ หน้ามบ.กิ่งดาว _24/05/62


- กปภ.สาขากาฬสินธุ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม.    บริเวณ หน้ามบ.กิ่งดาว _24/05/62

- กปภ.สาขากาฬสินธุ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม.  

บริเวณ หน้ามบ.กิ่งดาว ถ.หน้าเรือนจำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง (ทั้งหมด) จ.กาฬสินธุ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 24/05/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน