กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเดิมบางนางบวช _25/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเดิมบางนางบวช _25/05/62


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเดิมบางนางบวช _25/05/62

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเดิมบางนางบวช ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขา เดิมบางนางบวช (ทั้งหมด)  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน