กปภ.สาขาตะกั่วป่า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณสามแยกบายพาสทุ่งมะพร้าว_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะกั่วป่า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณสามแยกบายพาสทุ่งมะพร้าว_24/05/2562


กปภ.สาขาตะกั่วป่า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณสามแยกบายพาสทุ่งมะพร้าว_24/05/2562

กปภ.สาขาตะกั่วป่า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณสามแยกบายพาสทุ่งมะพร้าว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สะพานห้วยไม้ไผ่ ถึงตลาดทุ่งมะพร้าว  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน