กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้ารเานแว่นท็อปเจริญ ถ.สละชีพ_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้ารเานแว่นท็อปเจริญ ถ.สละชีพ_24/05/2562


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้ารเานแว่นท็อปเจริญ ถ.สละชีพ_24/05/2562

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้ารเานแว่นท็อปเจริญ ถ.สละชีพ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.สละชีพ (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.15 น.ของวันที่ 24/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน