กปภ.สาขาบางปพะกง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณบริษัท มงคลพาราวู้ด หมู่ 1 ตำบลสองคลอง_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปพะกง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณบริษัท มงคลพาราวู้ด หมู่ 1 ตำบลสองคลอง_24/05/2562


กปภ.สาขาบางปพะกง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณบริษัท มงคลพาราวู้ด หมู่ 1 ตำบลสองคลอง_24/05/2562

กปภ.สาขาบางปะกง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณบริษัท มงคลพาราวู้ด หมู่ 1 ตำบลสองคลอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ 11-12 และหมู่ 14-17 ตำบลบางปะกง ตำบลสองคลอง (ทั้งหมด) จ.ฉะเชิงเทรา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน