กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา_24/05/2562


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา_24/05/2562

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.กาญจนวานิช ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตลาดควนหิน สี่แยกไฟแดงควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24 / 05 /2562

 

เลื่อนขึ้นข้างบน